E-loket lokale instanties

Woonkrediet

Wie kan dit e-loket gebruiken?

Dit e-loket is bestemd voor lokale instanties (steden, gemeenten, ocmw’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden enz.) en andere organisaties (vastgoedmakelaars, notarissen enz.).

Particulieren die informatie aangaande een woonkrediet wensen te bekomen, kunnen hiervoor het contactformulier lenen gebruiken.

Hoe werkt dit e-loket?

Wij nodigen de lokale instanties en andere organisaties uit om via dit e-loket de contactgegevens van geïnteresseerde gezinnen, die op zoek zijn naar een betaalbaar woonkrediet, over te maken aan het Vlaams Woningfonds. Onze diensten zullen vervolgens de betrokken gezinnen contacteren.

Contactgegevens gezin

Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 heeft men het recht op toegang tot - en correctie van - de gegevens die het Vlaams Woningfonds verzamelt.