Vanaf welke datum kan ik mijn fiscaal attest terugvinden?

Hoewel de fiscale attesten officieel pas beschikbaar moeten gesteld worden aan FOD Financien (BelcoTax)  uiterlijk 1 maart, probeert het Vlaams Woningfonds om deze toch ter beschikking te stellen van zijn ontleners. U ontvangt hiervan een verwittingsmail.