Kenmerken huurwaarborglening

1. Bedrag

De huurwaarborglening:

  • mag nooit meer bedragen dan het bedrag van de huurwaarborg bepaald in de huurovereenkomst en vastgesteld overeenkomstig het Vlaams Woninghuurdecreet;
  • bedraagt voor woningen en appartementen die niet gelegen zijn in de vermelde gemeenten maximaal:
Aantal personen ten laste1 Maximaal bedrag huurwaarborglening
0 1.850,00 EUR
1 2.081,25 EUR
2 2.312,50 EUR
3 2.543,75 EUR
4 of meer 2.775,00 EUR
  • bedraagt voor woningen en appartementen die gelegen zijn in de vermelde gemeenten maximaal:
Aantal personen ten laste1 Maximaal bedrag huurwaarborglening
0 2.035,00 EUR
1 2.289,38 EUR
2 2.543,75 EUR
3 2.798,13 EUR
4 of meer 3.052,50 EUR

Bovenvermelde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

2. Rentevoet

De huurwaarborglening is renteloos.

3. Duur

De duur van de huurwaarborglening is vastgesteld op 24 maanden.

4. Kosten

Er worden geen dossierkosten aangerekend.

5. Aard

De huurwaarborglening is een consumentenkrediet.