Doe de test

Ontdek met deze test of jij kans maakt op een goedkoop woonkrediet. Neem je laatste aanslagbiljet van de belastingen er ook bij, dan kan je een eerste berekening maken van de rentevoet waartegen je kan lenen en hoeveel je maandelijks zal afbetalen voor jouw goedkoop woonkrediet.

Opgelet, deze simulatie geeft je een eerste, algemeen resultaat, dat niet bindend is. Kom je volgens de test in aanmerking voor ons goedkoop woonkrediet? Dan maak je best zo snel mogelijk een afspraak om samen met ons de volgende stap naar dat krediet te zetten. Pas tijdens die afspraak kunnen we met zekerheid bevestigen dat we jou kunnen helpen met een goedkoop woonkrediet.

Doe dus snel de test!

1. Gezinssituatie

aantal kinderen ten laste
 

1. Gezinssituatie

jongste kind minder dan 6 jaar oud Nee   Ja
Gelieve aan te duiden of je jongste kind jonger is dan 6 jaar.

1. Gezinssituatie

aantal aanvragers
Gelieve het aantal aanvragers in te voeren Er moet minstens één aanvrager zijn

1. Gezinssituatie

aantal andere personen ten laste (personen met een handicap)
 

2. Rentevoetbepalende factoren

ligging van de woning in een kernstad
of in de Vlaamse Rand rond Brussel
Nee   Ja
Gelieve te selecteren of je ligging wel of niet in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel ligt 

2. Rentevoetbepalende factoren

netto belastbaar inkomen gezin
Sorry, jouw inkomen is hoger dan het maximum inkomen. We kunnen je geen lening geven. Sorry, jouw inkomen is lager dan het vereiste minimum inkomen. We kunnen je geen lening geven. U dient uw netto belastbaar inkomen in te vullen.

3. Simulatie lening

gewenst leningsbedrag
Gewenst leningsbedrag is te hoog. U dient het gewenste leningsbedrag in te vullen.

3. Simulatie lening

gewenste leningsduur (maximum 25 jaar)
De maximum looptijd is 25 jaar. U dient de gewenste leningsduur in te vullen.

Overzicht en resultaat

Uw gegevens

aantal kinderen ten laste

Jongste kind jonger als 6 jaar?

aantal aanvragers

aantal mindervaliden ten laste

ligging woning in kernstad

netto belastbaar inkomen

gewenst leningsbedrag

gewenste leningsduur

Maxima

maximum toegelaten netto belastbaar inkomen

maximum verkoopwaarde van de woning

maximum rentevoet gedurende de ganse looptijd van de lening

Resultaat

berekende jaarrentevoet

raming maandgeld

Het betreft hier een vrijblijvende voorlopige raming op basis van de huidige tariefvoorwaarden, geldig voor elk aanbod tot einde deze maand. Vanzelfsprekend gebeurt er steeds een individueel solvabiliteitsonderzoek bij de behandeling van elke leningsaanvraag.

1. Gezinssituatie

Aantal kinderen ten laste
Jongste <6j? Nee   Ja
Aantal aanvragers
Aantal andere personen ten laste

2. Rentevoet bepalende factoren

Ligging woning kernstad/Vlaamse rand? Nee   Ja
Netto belastbaar inkomen gezin

3. Simulatie lening

Gewenst leningsbedrag
Gewenste leningsduur