Een sociale lening: de voorwaarden

Je inkomen

Het belastbaar inkomen van je laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting mag:

 • niet lager zijn dan 10.198 euro;
 • de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden.

Het maximum toegelaten belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement.

Indien de woning of het appartement niet gelegen is in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel bedraagt het maximum toegelaten belastbaar inkomen:

 • voor een alleenstaande persoon zonder persoon ten laste: 36.121 euro;
 • voor een als ernstig gehandicapt erkende alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 39.728 euro;
 • voor alle anderen: 54.176 euro, verhoogd met 3.607 euro per persoon ten laste.

Indien de woning of het appartement gelegen is in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel bedraagt het maximum toegelaten belastbaar inkomen:

 • voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 37.841 euro;
 • voor een als ernstig gehandicapt erkende alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 41.619 euro;
 • voor alle anderen:  56.755 euro, verhoogd met 3.779 euro per persoon ten laste.

Een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste.

Aan de hand van het belastbaar inkomen (vermeld op je laatst gekende aanslagbiljet), je gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement kan je vrijblijvend je rentevoet berekenen.

De woning of het appartement

Voor een sociale lening zijn er ook voorwaarden op het vlak van de woning of het appartement dat je wilt aankopen. De woning of het appartement moet:

 • gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
 • hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Indien de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt dan moet de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden;
 • beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen;
 • gedurende de ganse duur van de lening door ontlener(s) bewoond worden en mag niet verhuurd worden.

Voorwaarden betreffende de verkoopwaarde

De geschatte verkoopwaarde dient onder vermelde grenzen te blijven

Indien de woning of het appartement niet gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel  bedragen de maximum verkoopwaarden:

 • bij 0 personen ten laste: 204.200 euro
 • bij 1 persoon ten laste: 204.200 euro
 • bij 2 personen ten laste: 204.200 euro
 • bij 3 personen ten laste: 214.500 euro
 • bij 4 personen ten laste: 224.800 euro
 • bij 5 personen ten laste: 235.100 euro
 • bij 6 personen ten laste: 245.400 euro

Indien de woning of het appartement gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel  bedragen de maximum verkoopwaarden:

 • bij 0 personen ten laste: 224.600 euro
 • bij 1 persoon ten laste: 224.600 euro
 • bij 2 personen ten laste: 224.600 euro
 • bij 3 personen ten laste: 235.900 euro
 • bij 4 personen ten laste: 247.200 euro
 • bij 5 personen ten laste: 258.500 euro
 • bij 6 personen ten laste: 269.800 euro

De hierboven vermelde maximum waarden:

 • worden bijkomend met 10.300 euro (woning/appartement niet gelegen in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel) of met 11.300 euro (woning/appartement gelegen in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel) verhoogd wanneer het jongste kind van de ontlener op het ogenblik van de betaling van de dossierkost aan het Vlaams Woningfonds minder dan zes jaar oud is;
 • zijn niet van toepassing indien de lening wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning of om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen ingeval van echtscheiding of beëindiging van de samenwoning en op voorwaarde dat de over te nemen woning gefinancierd werd met een lening bij het Vlaams Woningfonds;
 • worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd;

De verkoopwaarde van de woning of het appartement wordt geschat door een onafhankelijke externe expert.

Eigendomsvoorwaarde

Uiterlijk bij de ondertekening van de leningsakte mag je geen volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten van een bouwgrond of een andere woning.

Solvabiliteitsvoorwaarde

Je moet voldoende solvabel zijn om de lening te kunnen afbetalen. Dit wil zeggen dat je maandelijkse inkomsten voldoende hoog moeten zijn om na het betalen van alle schulden te voldoen aan de normale gezinsbehoeften.

Sociale lening: algemene voorwaarden

Een minimum aan eigen middelen is steeds noodzakelijk. De notariskosten kunnen niet mee geleend worden.

Op vraag van het Vlaams Woningfonds dien je alle noodzakelijke gegevens die de toekenningsvoorwaarden betreffen, te bezorgen. Als je deze gegevens niet bezorgt, wordt de lening niet toegestaan.

Als je valse verklaringen aflegt, wordt de lening geweigerd.

Het Vlaams Woningfonds behoudt steeds het recht gemotiveerd de lening te weigeren.