Hoe betaal je het krediet terug?

Je betaalt het krediet terug met een vast maandelijks bedrag waarin zowel de intresten als de kapitaalaflossingen begrepen zijn. Bij het kredietaanbod krijg je van ons een aflossingstabel, zodat je steeds kan nagaan hoe de afbetaling verloopt.

De betalingen gebeuren via een Europese domiciliëring.

Vervroegde terugbetaling

Je kan je krediet vervroegd terugbetalen, mits het betalen van een wederbeleggingsvergoeding die gelijk is aan drie maanden intrest op het vervroegd terugbetaald kapitaal.

Wederopname

Een wederopname van het kapitaal is mogelijk onder de door het Vlaams Woningfonds vastgestelde voorwaarden zijnde ondermeer:

  • op het ogenblik van de vraag tot wederopname voldoen aan de voorwaarden tot het bekomen van een bijzondere sociale lening bij het Vlaams Woningfonds;
  • voldoende kapitaal te hebben terugbetaald op het lopende krediet.