Overheidsopdrachten

Wetgeving overheidsopdrachten

In toepassing van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten schrijft het Vlaams Woningfonds regelmatig overheidsopdrachten uit volgens de gunningsprocedure van een aanbesteding of onderhandelingsprocedure, met naleving van de wettelijke bekendmakingsregels.

Bekendmaking via E-notification

Overheidsopdrachten worden, in geval van een verplichte nationale of Europese bekendmaking, elektronisch gepubliceerd via E-notification. Via de links in onderstaande tabel kan je elke bekendmaking, met daarbij horende opdrachtdocumenten, consulteren.

Overzicht lopende aanbestedingen Vlaams Woningfonds

Verbouwen van twee eengezinswoningen te 9300 Aalst

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Groenstraat 95-97 te 9300 Aalst
Datum van opening woensdag 18 december 2019 om 10.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357979
Vragen?

Evelien Impens
tel. 02 548 91 73
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Verbouwen van een eengezinswoning te 9300 Aalst

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Affligemdreef 27 te 9300 Aalst
Datum van opening woensdag 18 december 2019 om 11.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358198
Vragen?

Evelien Impens
tel. 02 548 91 73
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Verbouwen van een eengezinswoning te 2060 Antwerpen

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Touwstraat 1 te 2060 Antwerpen
Datum van opening vrijdag 20 december 2019 om 09.30 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358882
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Vervangbouw van een woning te 3500 Hasselt

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Stadsomvaart 54 te 3500 Hasselt
Datum van opening vrijdag 20 december 2019 om 10.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358895
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Meer weten over E-procurement (E-notification)

Is jouw onderneming nog niet geregistreerd voor gebruik van E-notification? Heb je problemen om je aan te melden? Voor deze en andere vragen kan je gratis terecht bij de helpdesk E-procurement: e.proc@publicprocurement.be of tel. 02 740 80 00.
Alle informatie vind je tevens op de website www.publicprocurement.be. Bij de FAQ vind je een handige handleiding voor E-notification, specifiek opgemaakt voor ondernemingen.

Extra informatie

Contact

Overheidsopdrachten, Tel. 02 548 91 74 en 02 548 91 73, overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Externe websites

E-notification
Bekendmakingen zoeken op E-notication