Overheidsopdrachten

Wetgeving overheidsopdrachten

In toepassing van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten schrijft het Vlaams Woningfonds regelmatig overheidsopdrachten uit volgens de gunningsprocedure van een aanbesteding of onderhandelingsprocedure, met naleving van de wettelijke bekendmakingsregels.

Bekendmaking via E-notification

Overheidsopdrachten worden, in geval van een verplichte nationale of Europese bekendmaking, elektronisch gepubliceerd via E-notification. Via de links in onderstaande tabel kan je elke bekendmaking, met daarbij horende opdrachtdocumenten, consulteren.

Overzicht lopende aanbestedingen Vlaams Woningfonds

Verbouwen van een eengezinswoning te 3630 Maasmechelen

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Paul Lambertlaan 12 te 3630 Maasmechelen
Datum van opening donderdag 29 maart 2018 om 13.30 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299273
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Verbouwen van een eengezinswoning te 3700 Tongeren

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Maastrichtersteenweg 121 te 3700 Tongeren
Datum van opening donderdag 29 maart 2018 om 14.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299311
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Verbouwen van een eengezinswoning te 3500 Hasselt

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Vredestraat 43 te 3500 Hasselt
Datum van opening donderdag 29 maart 2018 om 14.30 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299322
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Renovatie en uitbreiding van hoekgebouw tot meergezinswoning (HH3384/00)

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Nijverheidsstraat 122-124- te 9040 Gent
Datum van opening vrijdag 30 maart 2018 om 10:00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300221

 

Vragen?

Evelien Impens
tel. 02 548 91 73
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Vervangende nieuwbouw van 2 eengezinswoningen te Tongeren

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Bilzersteenweg 244 en 264 te 3700 Tongeren
Datum van opening dinsdag 22 mei 2018 om 14.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=303150
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Meer weten over E-procurement (E-notification)

Is jouw onderneming nog niet geregistreerd voor gebruik van E-notification? Heb je problemen om je aan te melden? Voor deze en andere vragen kan je gratis terecht bij de helpdesk E-procurement: e.proc@publicprocurement.be of tel. 02 790 52 00.
Alle informatie vind je tevens op de website www.publicprocurement.be. Bij de FAQ vind je een handige handleiding voor E-notification, specifiek opgemaakt voor ondernemingen.

Extra informatie

Contact

Overheidsopdrachten, Tel. 02 548 91 74 en 02 548 91 73, overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Externe websites

E-notification
Bekendmakingen zoeken op E-notication