Aanvraag

Je kan een energetische renovatielening aanvragen indien:

  • je een woning of appartement wil aankopen of behouden;
  • deze verwerving (in volle eigendom) financiert met een Vlaamse woonlening
  • de woning of het appartement niet energiezuinig is;
  • je energiebesparende werken wil uitvoeren.

De woning of het appartement

  • is bij verwerving (i.e. aankoop of behoud) onvoldoende energiezuinig;
  • moet binnen de 5 jaar na de verwerving grondig energetisch gerenoveerd worden (bijvoorbeeld investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).

Energieprestatie woning of appartement

Op het energieprestatiecertificaat (EPC) vindt men het EPC-label (i.e. lettercode) van de woning of het appartement terug. Een energetische renovatielening kan enkel worden verkregen voor het verwerven:

  • van een woning met een energielabel E of F
  • van een appartement met een energielabel D, E of F

Het energieprestatiecertificaat mag niet dateren van vóór 2019.

Binnen de 5 jaar na de verwerving dient de woning of het appartement grondig te zijn gerenoveerd. Dit betekent dat je je ertoe verbindt om jouw:

  • woning te renoveren tot minstens energielabel C, B of A
  • appartement te renoveren tot minstens energielabel B of A

Het behaalde EPC-label moet worden aangetoond na 5 jaar.

De verkoopwaarde van de woning of het appartement

De maximale verkoopwaarde van de woning of het appartement, zoals vastgesteld voor jouw Vlaamse woonlening, wordt verhoogd met 50 % van de kostprijs van de werken die gefinancierd worden met de energetische renovatielening.