Bij de toewijzing van een woning wordt opnieuw nagegaan of je aan de  toelatingsvoorwaarden voldoet. In het toewijzingssysteem wordt achtereenvolgens rekening gehouden met:

1. de rationele bezetting van de woning:

Je gezinssamenstelling dient de rationele bezetting van de huurwoning zo dicht mogelijk te benaderen. Zo wordt bv. een woning geschikt voor 6 personen bij voorrang toegewezen aan een gezin dat 6 personen telt.

2. de absolute voorrangsregels:

Je kan o.a. een voorrang krijgen als je woning ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard.

3. de optionele voorrangsregel:

Je krijgt voorrang indien je in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner bent of geweest bent van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.

4. de chronologische volgorde van inschrijving in het inschrijvingsregister.

In sommige gemeenten gelden lokale toewijzingsreglementen en kunnen afwijkende toewijzingsregels van toepassing zijn.