Gegevensbeschermingsbeleid

Het Vlaams Woningfonds hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de portaalsite beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Ingeval u toch persoonlijke informatie wordt gevraagd worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U kan deze wettekst consulteren op De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Gegevensbeschermingsbeleid