Verzekering Gewaarborgd Wonen

Vanaf 1 januari 2023 zal je bij het Vlaams Woningfonds terechtkunnen voor de aanvraag van de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Wie een hypothecaire lening bij gelijk welke kredietinstelling afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit. Deze verzekering helpt u dan bij de aflossing van de lening. Via het formulierenloket kan u een aanvraag starten.