Sociaal Huis, Oscar Delghuststraat 62

02 548 91 11
 

Let op: de diensten van het Vlaams Woningfonds zijn uitsluitend in de voormiddag (8.30 uur tot 12 uur) telefonisch bereikbaar.

Elke woensdagvoormiddag van 8.30u tot 11.30u (uitsluitend na afspraak)